Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2020

 

 

 1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie do 31 stycznia 2021r.
 2. Opłatę należy wnieść:
  • na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie - nr konta 66  8581  1056  0300  2004  2000  0001,
 3. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 4. Wartość sprzedaży za rok poprzedzający oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 5. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
  • na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - opłata  525,-zł jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37 500 zł - opłata  stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży
  • na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. od 4,5 % do 18% alkoholu (wyłączeniem piwa) jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - opłata  525,-zł jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37 500 zł - opłata  stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży
  • na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18% alkoholu jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 77 000 zł - opłata 2100,-zł jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 77 000 zł - opłata  stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży
 6. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały bieżący rok - mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.
 7. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.
 8. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu - zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.

Oświadczenie o wartości przedaży napojów alkoholowych w roku 2020

22 KBPobierzPodgląd pliku