Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Plan działania i współdziałania dotyczący utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zimy - ferii zimowych w 2020/2021 roku w aspekcie trwania stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2  nas terenie Gminy Borne Sulinowo.

Plan działania i współdziałania - zalecenia Burmistrz

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ulotka - Bezpieczne ferie zimowe 2021

376 KBPobierzPodgląd pliku

Pismo Burmistrz dot. działań w ramach akcji "Bezpieczne Ferie Zimowe 2021" w aspekcie trwania stanu epidemii wirusa SARS CoV-2

411 KBPobierzPodgląd pliku