Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie jest Pani Natalia Szynkaruk

Kontakt: dostepnosc@bornesulinowo.pl

tel. 94 37 34 170

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sferze dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno- komunikacyjnej,

- monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- przekazywania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności

Plan działania

Raport o stanie dostępności

Informacja o Urzędzie w języku prostym do czytania i rozumienia (ETR)

Zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej