Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o  wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09 marca 2021 r.  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych:
a) slipu na jeziorze Świdno Sarcze oraz pomostu na jeziorze Świdno Sarcze, z lokalizacją na działce o nr ewid. 108, obręb Jeleń, gm. Borne Sulinowo,
powiat szczecinecki,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące wycinanie roślin z wód,  z lokalizacją na działce o nr ewid. 108, obręb Jeleń, gm. Borne
Sulinowo, powiat szczecinecki.

PGWWP zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzilenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

476 KBPobierzPodgląd pliku