Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. uzależnień i spraw obywatelskich,

Zastępca Kierownika USC

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. uzależnień i spraw obywatelskich, Zastępca Kierownika USC

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. uzależnień i spraw obywatelskich, Zastępca Kierownika USC