Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 62

224 KBPobierzPodgląd pliku

Omówienie budżetu

559 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

476 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

300 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

256 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

298 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

266 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6

266 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7

289 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8

276 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9

287 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10

279 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11

282 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12

263 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13

263 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 14

268 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 15

265 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 16

271 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 17

269 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 18

277 KBPobierzPodgląd pliku

Należności

306 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 19

463 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 20

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zobowiązania

369 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 21

325 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 22

265 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 23

376 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 24

377 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 25

469 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 26

294 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 27

195 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 28

429 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 29

427 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdania jednostek podsektora samorządowego

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 30

282 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 31

390 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć

314 KBPobierzPodgląd pliku