Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

DYŻURY   RADNYCH

 W sprawach skarg i wniosków przyjmują radni:


MARIUSZ  GORGOL (Przewodniczący Rady Miejskiej)
- w każdy czwartek w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 18, w godz. 16.00    – 17.00,
- w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 692 480 053, 666 613 129

ELŻBIETA  NIEPELT (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej)
- w pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Radaczu w godz.   17.00 – 18.00
- w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 608 476 501

DARIUSZ  PALICKI (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 609 516 670

MAGDALENA  BUGIEL
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 510 244 039

AGNIESZKA  BARTOSZEK
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 600 031 922

ANETTA  CHOŁODY
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 667 904 523

KAROLINA  FORNAL
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 793 585 777

MARZENA  GĄSIENICA
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 664 158 283

JOANNA  GROSICKA
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 785 171 027
 
IZABELA  JADWIŻYC
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 604 635 592

IRENA  LIS
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 506 408 121

ARKADIUSZ  MALARSKI
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 660 904 747

ARTUR  MALINOWSKI
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 502 001 969

PAWEŁ  SZTYLER
- po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 609 801 238, 502 001 980