Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

DYŻURY   RADNYCH

W sprawach skarg i wniosków przyjmują radni:

 

DARIUSZ  CZERNIAWSKI (Przewodniczący Rady Miejskiej)
-w każdy czwartek w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 19, w godz. 15.30 – 16.30,
-w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 572 711 818

ZBIGNIEW  MALTAŃSKI (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)
-po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 603 457 004

ELŻBIETA  NIEPELT (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej)
-w pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Radaczu w godz. 16.00 – 18.00
-w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 608 476 501

MARIUSZ  GORGOL
-po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 666 613 129


DARIUSZ  PALICKI
-po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 609 516 670

MAGDALENA  BUGIEL
-w pierwszy poniedziałek miesiąca w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 19, w godz. 16.00 - 17.00,
-w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 510 244 039

RAFAŁ  TURLEJ
-w pierwszy wtorek miesiąca w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 19 w godz. 15.30 - 16.30,
-w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 502 195 967

GRAŻYNA WARYAN
-od poniedziałku do piątku w Biurze Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 1) w godz. 11.00 - 13.00
-w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym  tel. kom. 608 030 249

ARKADIUSZ  MALARSKI
-w Punkcie Bibliotecznym w Silnowie - każdy, pierwszy piątek miesiąca od 15.15 do 16.15, lub (w razie konieczności) w innym terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym 
tel. 660 904 747
-w Świetlicy Wiejskiej w Piławie - każdy, trzeci piątek miesiąca od 18.00 do 19.00, lub (w razie konieczności) w innym terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym  tel. 660 904 747


MIROSŁAW  SZELIGOWSKI
-w pierwszy wtorek miesiąca w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 19 w godz. 9.00 - 10.00,
-w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym - tel. kom. 501 822 633