Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

DYŻURY   RADNYCH

 W sprawach skarg i wniosków przyjmują radni:


MARIUSZ  GORGOL (Przewodniczący Rady Miejskiej)
-    w każdy czwartek w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 18,
w godz. 16.00 – 17.00,

-    w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 692 480 053, 666 613 129


ELŻBIETA  NIEPELT (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej)
-   w pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Radaczu
    w godz. 17.00 – 18.00
-    w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 608 476 501


DARIUSZ  PALICKI (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)
-    po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom. 609 516 670