Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Dane adresowe

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

tel. 94 37-34-120

fax 94 37-34-133

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

NIP 673-100-94-15

REGON 000543108

 

Wykaz telefonów bezpośrednich