Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Dni i godziny otwarcia

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie pracuje w następujących godzinach:

 

poniedziałek, wtorek, środa  od godz. 7.00 do godz. 15.00

czwartek od godz. 7.00 do godz. 17.00

piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00

  

Przyjęcia  interesantów odbywają się następująco:

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 900 do 1400

czwartek w godzinach od 700 do 1700

piątek od godz. 900 do 1200