Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

Burmistrz Bornego Sulinowa

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy czwartek w godzinach od 1100- 1730


 

pozostali pracownicy w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 9.00 do godz. 14.00

czwartek od godz. 7.00 do 17.00

piątek od godz. 9.00 do godz. 12.00