Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Sporządzenie aktu urodzenia

 

Sporządzenie aktu urodzeniaWymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,

Opłaty:

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:


Urząd Stanu Cywilnego 

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

tel. 94 37 34 122

Termin i sposób załatwienia sprawy :
- niezwłocznie.

Uwagi:

  • akt urodzenia sporządza się w USC właściwego dla miejsca urodzenia dziecka,
  • akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia (karty urodzenia noworodka) wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
  • urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia urodzenia dziecka przez szpital,w przypadku martwego urodzenia dziecka w terminie 3 dni. 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 2064)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r.. poz. 2082 ),

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych