Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

2.      Dokument potwierdzający pochodzenie psa i sposób oznakowania.

3.      Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

Opłaty:

Opłata skarbowa 82 zł, wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w w/w sprawie wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

·       amerykański pit bull terrier,

·       pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

·       buldog amerykański,

·       dog argentyński,

·       pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

·       tosa inu,

·       rottweiler,

·       akbash dog,

·       anatolian karabash,

·       moskiewski stróżujący,

    ·       owczarek kaukaski

oraz mieszańców tych ras.

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Krystyna Błażejewicz

pok. nr 27

tel. 094 37-34-159

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza, który wydał decyzję.

  

Podstawa prawna:

- Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zm.);

- § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687).

 - Art.1 ust.1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część III, pkt 44  załącznika do ustawy.

 

Wniosek do pobrania