Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy

 

Wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

28 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa dot. stawek czynszu

47 KBPobierz

Wniosek do pobrania

57 KBPobierz

Wniosek do pobrania - oferta cenowa

58 KBPobierz