Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Decyzja nr 8/2014

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

1.0 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

0.9 MBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 sierpnia 2014r. o przystąpieniu do rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

715 KBPobierz

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

471 KBPobierz
0.9 MBPobierz

Decyzje środowiskowe

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji obory przystosowanej do chowu i hodowli bydła mięsnego o obsadzie 178,1 DJP na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 80/9 w miejscowości Radacz (obręb Radacz), gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Inwestycja: budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Krągi – Szczecinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich),

Obiekt: Przebudowa dróg wewnętrznych na odcinku Przyjezierze – Jelenino.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Inwestycja: budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Krągi – Szczecinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich),

Obiekt: Przebudowa dróg wewnętrznych na odcinku Przyjezierze – Jelenino.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji brykietu z odpadów drzewnych”.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji obory przystosowanej do chowu i hodowli bydła mięsnego o obsadzie 178,1 DJP na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 80/9 w miejscowości Radacz (obręb Radacz), gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki.

 

fileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/SR/Krysia/obwieszczenie_o_wszcz_SR.6220.5.2019.pdf