Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Decyzja nr 8/2014

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

1.0 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

0.9 MBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 sierpnia 2014r. o przystąpieniu do rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

715 KBPobierz

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

471 KBPobierz
0.9 MBPobierz

Decyzje środowiskowe

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007351 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna gmina Borne Sulinowo, wraz z dojazdami dz. nr 2/11, 11/6, 8/17 obręb Juchowo oraz dz. nr 2/2 obręb Kucharowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007351 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna gmina Borne Sulinowo, wraz z dojazdami dz. nr 2/11, 11/6, 8/17 obręb Juchowo oraz dz. nr 2/2 obręb Kucharowo.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007351 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna gmina Borne Sulinowo, wraz z dojazdami dz. nr 2/11, 11/6, 8/17 obręb Juchowo, dz. nr 2/2 obręb Kucharowo.

OBWIESZCZENIE o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na budowie przepławki dla ryb na MEW Starowice oraz odbudowie grobli z budowlą stabilizującą przepływ.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej Krągi Płytnica realizowanego na działkach nr: 106/1, 146, 145, 128, 144, 143, 142, 127/2, 126/2, 125/2, 141/1, 141/2, 140/1, 140/2, 157, 139, 156/1, 156/2, 155/1, 155/3, 154/1, 154/2, 173/2, 173/1, 172/1, 172/2, 171, 177, 170, 107/1 obręb nr 0088 Borne, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnych stawów retencyjnych nr I o pow. do 0,30ha i nr II o pow. do 0,70ha i głębokości do 3,0m na działce nr 3/19 obręb Kiełpino w m. Dąbie, gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz
z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu
.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, które zostaną zamontowane na otworze studziennym nr 2 w miejscowości Dąbie.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, które zostaną zamontowane na otworze studziennym nr 2 w miejscowości Dąbie.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, które zostaną zamontowane na otworze studziennym nr 2 w miejscowości Dąbie”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA  z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5/2014, znak: ŚR.6220.6.2014.DN dla przedsięwzięcia polegającego na

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA  z dnia 2 lipca 2014r.  dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 16 czerwca w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na fileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RI/OCHRONA_SRODOWISKA/obwieszczenie_termin.pdfbudowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1301Z- ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 13 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie 

DECYZJA NR 3/2014 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie", z dnia 14 luty 2014r., znak: ŚR.6220.29.2013/2014.DN

OBWIESZCZENIE zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie"

 OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie"

DECYZJA UCHYLAJĄCA ostateczną decyjzę Burmistrza Bornego Sulinowa nr 2/2013, znak: ŚR.6220.25.2013.DN z dnia 05 grudnia 2013r.

OBWIESZCZENIE o włączeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Al. Niepodległości 6lok. 17, 78-449 Borne Sulinowo do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie."

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie poprzez budowę instalacji pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych"

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazwoni rolniczej o mocy 1MW na dz. nr 1/4 w Borne Sulinowie"

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH POLEGAJĄCEGO NA ZASTOSOWANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W SM SP. Z O.O. W BORNEM SULINOWIE POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI POMP CIEPŁA I OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi nr 10.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  Budowie suszarni, magazynu trocin, magazynu do przechowywania sprzętu i wózków widłowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem – instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz placami manewrowymi na terenie istniejącego Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej na dz. nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - systemy nawodnień ciśnieniowych.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Etap IV i Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Etap V”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie suszarni, magazynu trocin, magazynu do przechowywania sprzętu i wózków widłowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem – instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz placami manewrowymi na terenie istniejącego Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej na dz. nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Etap III.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni, magazynu trocin, magazynu do przechowywania sprzętu i wózków widłowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem – instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz placami manewrowymi na terenie istniejącego Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej na dz. nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwater składowania odpadów nr 1 i nr 4 na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Borne Sulinowo, działka nr 27/7 obręb 03  Borne.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120, 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 , 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Juchowo- Kądzielna. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 , 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo- Kądzielna. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 , 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III”

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego na działce nr 11/2 położonej w obrębie Radacz polegającej na budowie budynku przetwórstwa mięsnego tj. rzeźni o małej zdolności produkcyjnej w połączeniu z przetwórnią o charakterze ograniczonym lokalnym.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej nr 214 w leśnictwie Łubowo w technologii płyt Jombo śladowo i gruzu kruszonego zamkniętego kruszywem łamanym 0-31,5mm na łącznym odcinku 3,2 km. Na działkach nr ew. 64/2, 77/2, 76/1, 75, 86, 85 w obrębie Rakowo gm. Borne Sulinowo. Długość drogi 2300mb, powierzchnia 6900m2. Na działkach nr ew. 51, 50/1, 50/2, 65/2 w obrębie Kołomąt gm. Czaplinek. Długość drogi 920mb, powierzchnia 2760m2


Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, zbieraniu i czasowym gromadzeniu w celu dalszej odsprzedaży opon używanych oraz w zakresie ich transportu, realizowanego w m. Borne Sulinowo, na terenie działki nr 89/184 obręb Borne 06.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu (JNI 01007246) przez rzekę Piławę w ciągu drogi powiatowej nr 1279Z Strzeszyn – Gąski – Międzylesie, wraz z dojazdami na terenie działek nr 3 i 321/3 obr. Łubowo oraz  nr 4/1 obr. Piława, gm. Borne Sulinowo.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntu ornego o powierzchni 59,5ha położonego na terenie działki nr 16/2 obręb Jeziorna, gmina Borne Sulinowo.

 

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej dla gospodarstwa Juchowo i oczyszczalni ścieków korzeniowej na terenie działki nr 2/15 oraz dwóch ujęć wody podziemnej na terenie działki nr 3/1 obręb Juchowo w miejscowości Juchowo, gm. Borne Sulinowo.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w celu przystosowania istniejących obiektów do produkcji wyrobów z drewna - meble ogrodowe, zlokalizowanego na terenie działek nr 89/9 i 89/15 obręb 06 Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla gospodarstwa Juchowo i oczyszczalni ścieków korzeniowej na terenie działki nr 2/15 oraz dwóch ujęć wody podziemnej na terenie działki nr 3/1 obręb Juchowo w miejscowości Juchowo,
gm. Borne Sulinowo.

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej RI.6220.07.2011

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej RI.6220.04.2011

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w celu przystosowania istniejących obiektów do produkcji wyrobów z drewna - meble ogrodowe, zlokalizowanego na terenie działek nr 89/9 i 89/15 obręb 06 Borne Sulinowo.


obwieszczenie o wszczęciu postępowania -zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w celu przystosowania istniejących obiektów do produkcji wyrobów z drewna- meble ogrodowe, zlokalizowanego na terenie dziełek nr 89/9 i 89/15 obr. 06 Borne Sulinowo.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 14.

Obwieszczenie o wszęciu postepowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompowniami ścieków w obrębie Ciemino, Gmina Borne Sulinowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo- Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 1/1, 3/1, 6/5, 9/1, 9/3 i 10/2 obręb Juchowo  gm. Borne Sulinowo - etap II.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

 Juchowo- Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 1/1, 3/1, 6/5, 9/1, 9/3 i 10/2 obręb Juchowo  gm. Borne Sulinowo - etap II. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Juchowo- Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych zczegółowych na terenie działek nr: 1/1, 3/1, 6/5, 9/1, 9/3 i 10/2 obręb Juchowo gm. Borne Sulinowo Etap II”.

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzyskiwaniu surowców z materiałów segregowanych (przewody, kable elektryczne i energetyczne) na terenie działki nr 89/185 obr. 06 Borne w miejscowości Borne Sulinowo.Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory Nr 1 o 82 stanowiska, wykonaniu dodatkowego zbiornika na gnojowicę o poj. 2000m3 oraz przebudowie istniejącego budynku magazynowego na terenie działki nr 805/2 obręb i miejscowość Łubowo, gm. Borne Sulinowo.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie m. Radacz, gmina Borne Sulinowo
z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w m. Parsęcko, gmina Szczecinek 
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji SUW, budowie i wymianie sieci wodociągowych, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Borne Sulinowo.


Obwieszczenie o 
  modernizacji SUW, budowie i wymianie sieci wodociągowych, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Borne Sulinowo.   wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji SUW, budowie i wymianie sieci wodociągowych, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Borne Sulinowo.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie stacji uzdatniania wody na hydrofornię zlokalizowanej na terenie działki nr 79/3 w miejscowości Uniemino, budowie hydroforni na terenie działki 39/1 w miejscowości Juchowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie działek nr 132/5 i 132/4 w miejscowości Silnowo gm. Borne Sulinowo.
 

 obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ośrodka wczasowego o czwarty zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne na terenie działki nr 25/2 obr. Ciemino w miejscowości Ciemino gm. Borne SulinowoObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie koryta Kanału Juchowskiego w km 3 100-4 580 na terenie działek nr 2/11 i 17/1 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo.

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i likwidacji SUW na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnegopn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. 


 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych, likwidacji SUW, przebudowie SUW na hydrofornię na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie sieci wodociągowych na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.


 Borne Sulinowo, dnia 11 czerwca 2007r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie sieci wodociągowych na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” zlokalizowanej:


- w m. Śmiadowo działki nr: 2/30; 2/8; 2/4; 2/10.
- w m. Juchowo działki nr: 8/9; 8/7; 8/10; 8/6; 8/5; 8/12; 8/13; 8/3; 8/14; 8/15; 16/7; 221/1; 133, 8/1; 135; 17/2.
- w m. Krągi działki nr: 232; 235; 155/33; 227; 115/1; 115/3; 116/2; 116/3; 117; 247; 119.
- w m. Międzylesie działki nr: 282; 280; 369/2; 279/13.
- w m. Dąbie działki nr: 9; 4/23; 4/9; 4/26; 4/17; 4/18; 4/19; 4/15; 10.
- w m. Radacz działki nr: 76/1.
- w m. Liszkowo działki nr: 2/2; 1/5.
- w m. Łubowo działki nr: 341; 699; 259/1; 259/11; 257/2; 256/1; 255; 381/1; 267; 268/1; 269; 270; 382/1; 271/2; 275/4; 725; 280; 587; 586; 590/1; 839; 835; 306/2; 305/1; 301; 302; 299; 296/2; 297; 282/1; 381/3; 243; 381/4; 230/2; 228; 226/2; 226/1; 225/2; 224; 598/1; 381/6.
 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Wojewodą Zachodniopomorskim,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.
 

W terminie do dnia 25.06.2007r. można składać uwagi i wnioski do ww. przedsięwzięcia.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6 w Biurze Obsługi Interesanta.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
(-)Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

 Powyższe zawiadomienie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,
- na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 


Borne Sulinowo, dnia 5 czerwca 2007r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci wodociągowych, likwidacji SUW, przebudowie SUW na hydrofornię na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” zlokalizowanej:


- na odcinku Borne Sulinowo-Krągi działki nr: 220/1; 227; 228;212; 213; 221; 222/1; 216; 217; 218; 219; 2.
- na odcinku Dąbrowica-Krągi działki nr: 394; 369/3; 233; 232.
- na odcinku Łączno-Silnowo działki nr: 240; 11; 12.
- na odcinku Juchowo-Silnowo działki nr: 135; 1.
- na odcinku Piława-Międzylesie działki nr: 4/2; 278; 4/3; 274/2; 4/4; 220; 276; 2/2; 1/1; 2/1.
- na odcinku Łubowo-Nobliny działki nr: 558; 1; 142/1.
- na odcinku Czochryń-Jeziorna działki nr: 79/1; 71/1; 68/3; 2; 115; 117/2; 118/2; 118/1; 119/1; 117/3; 111/1; 41/1.
- w m. Obrąb działki nr: 9; 4/7.
- na odcinku Kiełpino-Kolanowo działki nr: 229/1; 228; 221; 223; 208.
- na odcinku Juchowo-Dąbie działki nr: 17/2; 16; 8/17; 271.
- na odcinku Juchowo-Radacz działki nr: 2; 3;106; 76/2; 76/1; 116; 61; 63/2.
- na odcinku Juchowo-Kądzielnia działki nr: 15; 16; 8/17; 2/11; 11; 2/2.
- na odcinku Kądzielnia-Kucharowo działki nr: 2/2; 51/1.
- na odcinku Kiełpino-Uniemino działki nr: 260; 178/3; 202/1; 6; 226/1; 3/16; 1/4 ; 11; 106; 105; 4/25.
- na odcinku Dąbrowica-Śmiadowo działki nr: 94/2; 101; 100; 99.
- w m. Kądzielnia działki nr: 6/2.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Wojewodą Zachodniopomorskim,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.
 

W terminie do dnia 19.06.2007r. można składać uwagi i wnioski do ww. przedsięwzięcia.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6 w Biurze Obsługi Interesanta.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
(-)Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

 Powyższe zawiadomienie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,
- na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 


 

Borne Sulinowo, dnia 31 maja 2007r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i likwidacji SUW na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” zlokalizowanej:
 

- w m. Okole działki nr: 90/2; 46/2; 46/1, 79/1; 79/3; 79/2; 7/1; 13; 64/4.
- na odcinku Okole-Dąbie działki nr: 79/1; 79/3; 70/2; 7/1; 13; 6; 9..
- na odcinku Uniemino-Dąbie działki nr: 227/2; 227/1; 352/3; 275; 106; 107.
- na odcinku Uniemino-Piława działki nr: 96/1; 118; 89; 334; 275.
- na odcinku Uniemino-Międzylesie działki nr: 278; 4/2; 280.
- na odcinku Dąbrowica-Śmiadowo działki nr: 94/1; 94/2; 101; 100; 99.
- w m. Śmiadowo działki nr: 94/2; 104; 22/2.
- na odcinku Łączno-Ciemino działki nr: 68/1.
- w m. Ciemino działki nr: 68/1; 69; 71.
- na odcinku Ciemino-Jeleń działki nr: 71; 369; 116.
- w m. Rakowo działki nr: 270; 272; 296/2; 78/4.
- na odcinku Rakowo-Łubowo działki nr: 279; 3/2; 596/1, 278; 3/2; 596/1.
- w m. Liszkowo działki nr: 231/2; 245/1; 194/1; 2/2.
- na odcinku Liszkowo-Łubowo działki nr: 724; 382/1; 566; 231/2; 245/1.
- na odcinku Silnowo-Uniemino działki nr: 74/1; 105; 114; 126; 229/1; 220; 228; 113.
- na odcinku Liszkowo-Jeziorna działki nr: 2/2; 8; 8/2; 411; 2/1; 1; 32/1; 32/2.
- w m. Dąbrowica działki nr: 10; 390; 2/10.
- w m. Uniemino działki nr: 79/3.
 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Wojewodą Zachodniopomorskim,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.

W terminie do dnia 14.06.2007r. można składać uwagi i wnioski do ww. przedsięwzięcia.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
Al. Niepodległości 6 w Biurze Obsługi Interesanta.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
(-)Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska 

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,
- na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 


 Borne Sulinowo, dnia 23 maja 2007r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” zlokalizowanej:

- w m. Borne Sulinowo działki nr: 10/10, 9/5, 9/11, 9/40, 9/20, 9/30, 8/54, 8/60, 7/9, 8/17, 8/8, 16, 8/4, 7/10, 7/9, 4/2, 4/1, 1/172, 1/180, 1/14, 12, 14, 71, 73, 58.
- w m. Kiełpino działki nr: 13/1, 195, 220, 252, 253, 245, 203, 207.
- na odcinku Kiełpino – Dąbie działki nr: 252, 253, 249, 261, 3/12.
- w m. Dąbie działki nr: 10, 4/24, 9, 3/2.
- na odcinku Dąbie – Juchowo działki nr: 8, 130, 134, 135.
- w m. Juchowo działki nr: 11/1, 17/1, 12/4, 17/2, 12/11, 23/1, 135, 22/1, 134, 8/12, 8/5, 9/8, 8/10, 8/7, 130, 24/1, 80/4, 80/5, 80/6, 80/2, 79, 12/10, 12/1.
- w m. Piława działki nr: 1/1, 353/4, 197/4, 196, 206/1, 210, 209, 180/7, 303/2, 140/8, 140/4, 195, 208, 145, 144, 131, 180/3, 188, 189, 180/9, 178, 180/2, 179, 177, 400, 180/8, 183, 184, 187/3, 187, 116/5, 117, 207, 114, 128/5, 120/2, 119/3, 113/1, 353/5, 171, 170, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 164/1, 164/2, 161/2, 106/3, 106/2, 110/2, 110/3, 110/4.
- w m. Strzeszyn działki nr: 813/2, 814/1, 814/2, 821/5, 3/2.
- w m. Międzylesie działki nr: 369/2, 280, 282, 4/1, 369/1, 4/2, 278, 4/3.
- na odcinku Międzylesie - Piława działki nr: 4/2, 278, 4/3, 274/2, 4/4, 220, 2/2, 276, 1/1, 2/1.
- na odcinku Piława - Silnowo działki nr: 257, 224, 232, 247, 248, 241/1.
- w m. Silnowo działki nr: 272, 187, 188, 144/2, 260, 261, 135, 145/1, 149, 136/6, 136/7, 136/4, 257, 165/2, 248, 142, 141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/23, 141/42, 141/41, 141/39, 141/38, 141/37, 141/18, 141/17, 141/16,141/15, 141/36, 141/35, 141/19, 141/21, 141/26, 141/25, 141/34, 141/33, 141/32, 141/31, 141/30, 141/29, 80, 224, 73/33, 73/7, 73/5, 73/2, 72/1, 240, 70/4, 70/2, 54/7, 234, 54/14, 54/8, 54/1, 241/1, 53/2, 53/14, 53/9, 87/3, 87/2, 86/3, 88/2, 88/1, 247/, 232, 50/4, 331/1, 48/4, 39/1, 44/52, 44/28.
- na odcinku Silnowo - Dąbrowica działki nr: 272; 379; 394.
- w m. Dąbrowica działki nr: 2/15, 22/50.
- w m. Przyjezierze działki nr: 132, 114/5, 114/1, 182/2, 115/1, 115/7, 115/6, 115/5, 115/4, 134, 118, 50, 11/1.
- w m. Jelonek działki nr: 39, 74, 10/3, 4/1.
- na odcinku Jelonek - Jeleń działki nr: 11/1, 79/1, 74.
- w m. Łączno działki nr: 100, 78/1, 73/3, 73/4, 75/7, 109, 84/1, 107, 64, 65.
- na odcinku Międzylesie - Strzeszyn działki nr: 4/1, 3, 813/2, 814/1.
- w m. Nobliny działki nr: 141, 139, 138, 142/2, 142/1.
- na odcinku Nobliny - Łubowo działki nr: 382/1, 558, 1, 142/1.
- w m. Łubowo działki nr: 467, 567, 478, 479, 382/1, 587, 327, 589, 590/1, 531/2, 531/6, 591/1, 529/5, 529/4, 584, 494/2, 558, 596/1, 576/7, 576/34, 567/33, 576/45, 576/32, 576/31, 576/30, 576/29, 576/28, 576/27.
 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Wojewodą Zachodniopomorskim,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.

W terminie do dnia 06.06.2007r. można składać uwagi i wnioski do ww. przedsięwzięcia.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6 w Biurze Obsługi Interesanta.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
(-)Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

 


Powyższe zawiadomienie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,
- na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 


 Borne Sulinowo, dnia 02 marca 2007r.

RI.7624-26/2006/2007
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo

 
zawiadamia
 

że w dniu 02 marca 2007r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 6a została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RI.7624-26/2006/2007 w sprawierozbudowy i przebudowy  oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr 71 i 34/1 obr. 07 w miejscowości Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”

 

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6 w pok. 27od poniedziałku do piątku w godzinach od 900-1400,
w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
                                                                        (-)Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,

-    w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,

-    na stronie BIPUrzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr 71 i 34/1 obr. 07 w miejscowości Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”


Borne Sulinowo, dnia 24 listopada 2006r.
 
RI.7624-18/2006
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo

 
zawiadamia
 

 

Parsęty” zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 20.że w dniu 24 listopada2006r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 6a została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RI.7624-18/2006 w sprawiebudowy sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 160 mm od m. Jeleń do m. Krągi i sieci kanalizacji tłocznej z rur PCV o średnicy 90 mm od m. Przyjezierze do m. Jeleń gm. Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu

 

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo Al. Niepodległości 6 w pok. 27od poniedziałku do piątku w godzinach od 900-1400, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

 

                                            Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
                                     (-) Józef Tomczak

 
 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,

-    w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,

-    na stronie BIPUrzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.


    Borne Sulinowo, dnia 14 września 2006r.
 
 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegonabudowie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 160 mm od m. Jeleń do m. Krągi i sieci kanalizacji tłocznej z rur PCV o średnicy 90 mm od m. Przyjezierze do m. Jeleń gm. Borne Sulinowo w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”  zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 20.

 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostą Szczecineckim,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.

 

W terminie do dnia 28.09.2006r. można składać uwagi i wnioski do ww. przedsięwzięcia.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6 w Biurze Obsługi Interesanta.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo
                                                                                             (-) Józef Tomczak

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,

-  w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,

-  na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 


 

Borne Sulinowo, dnia 20 lipca 2006r.

 
ZAWIADOMIENIE
 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20 lipca 2006r. na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „PHARMGAS” Sp. z o.o. w Poznaniu otrzymany w  dniu 3 lipca 2006 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PN 0,5 MPa z rur PE o średnicy nominalnej Dn 180mm od m. Sitno (gm. Szczecinek) do m. Krągi (gm. Borne Sulinowo),  o długości 12.093m.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póz. zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 27 (od 20-07-06 do dnia 09-07-06).

Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosty Szczecineckiego,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

                           Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo

                                                                              (-) Józef Tomczak

 
Powyższe zawiadomienie umieszczono:

-         na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo,

-         na tablicy ogłoszeń w m. Jeleń i m. Krągi,

-    na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl.

 

Borne Sulinowo, dnia 18 sierpnia 2006r.
<