Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1266Z na odcinku 4,099 km

357 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowie drogi powiatowej nr 1266Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1283Z o długości 1,890km

782 KBPobierzPodgląd pliku

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Łubowo I" realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 440/2, 470/4, 453, 455, 456, 458 obręb Łubowo i działce nr 6/4 obręb Liszkowo

300 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1285Z na odcinku DK20 (Silnowo) – DK20 (Jeleń) o długości 6,873 km”

278 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedery udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Piętrzenie wody na wysokości do 2,6 m na rowie melioracyjnym B wraz z realizacja zbiornika wodnego o powierzchni około 10 ha, na dz. ew. nr 105/8 i 99/3 obręb Radacz "

544 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedery udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „powierzchniowe wydobywanie kruszywa naturalnego ze złóż „ŁUBOWO I” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 440/2, 470/4, 453, 455, 456, 458 obręb Łubowo i działce nr 6/4 obręb Liszkowo w miejscowości Łubowo, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie”

703 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Powierzchniowe wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "ŁUBOWO II" zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 811 obręb Łubowo w miejscowości Łubowo, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie"

807 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja nr 8/2014

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 sierpnia 2014r. o przystąpieniu do rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

715 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

471 KBPobierzPodgląd pliku
0.9 MBPobierzPodgląd pliku