Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Świadczenia rodzinne

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

adres e-mail: pomoc@bornesulinowo.pl

tel. 0-94-37-331-83
fax 0-94-37-331-83

BIP Ośrodka 

(informacje szczegółowe pod hasłem: Bip Ośrodka)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, z dnia 28 listopada 2003

Tekst nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych (z dn. 18-03-2004r.)

 

Wzory wniosków:Informacja ogolna.pdf

75 KBPobierz

Becikowe.pdf

63 KBPobierz

Wniosek o ust prawa do św pielęgnacyjnego.pdf

67 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgancynjego.pdf

55 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.pdf

89 KBPobierz