Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Bezrobocie

Aktualne oferty pracy

Aktualne dane statystyczne

2015

Aktualne ofert pracy


Liczba bezrobotnych w powiecie szczecineckim w roku 2014

Limit środków Funduszu Pracy

2014 rok

Aktualne oferty pracy

2013 rok

Liczba bezrobotnych w powiecie szczecineckim w roku 2012

Statystyka za 2012 rok

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim

Statystyka

2012

Informacja statystyczna z a miesiąc kwiecień 2012

Liczba bezrobotnych w powiecie szczecineckim w roku 2012 (dane do kwietnia)

2011POZOSTAŁE DANE STATYSTYCZNE  2010 rok


  Informacja o możliwości wypłaty światczeń na wniosek przedsiębiorcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

   
  2009 rok

  Statystyka oraz analiza realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2009 roku

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych


  Szkolenia realizowane w 2009 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku 


  2008 rok

  Analiza wydatków środków Funduszu Pracy na programy realizowane w Powiecie Szczecineckim w latach 2005-2008  STATYSTYKA 2008: