Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Ewidencje inne

 1. Pracowników Urzędu
  ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 2. Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
  ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 3. Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
  ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
 4. Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
  ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 5. Zbiorników bezodpływowych
  ewidencję prowadzi Referat Inwestycyjny - stanowisko ds. ochrony środowiska
 6. Przydomowych oczyszczalni ścieków
  ewidencję prowadzi  Referat Inwestycyjny - stanowisko ds. ochrony środowiska
 7. Stowarzyszeń
  ewidencję prowadzi Referat Promocji i Współpracy
 8. Obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
  ewidencję prowadzi Referat Promocji i Współpracy
 9. Klubów sportowych
  ewidencję prowadzi Referat Promocji i Współpracy
 10. Ogłoszeń zewnątrznych i ogłoszeń własnych
  ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 11. Umów o dzieło
  ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 12. Umów – zleceń
  ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 13. Wydanych zaświadczeń

1)      o dochodowości z gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych
ewidencję prowadzi Referat Podatków i Opłat

2)      o nie zaleganiu w podatkach
ewidencję prowadzi Referat Podatków i Opłat

3)      o opłacaniu składek KRUS
ewidencję prowadzi Referat Podatków i Opłat

4)      o stanie majątkowym
ewidencję prowadzi Referat Podatków i Opłat

5)      o wykreśleniu z hipoteki
ewidencję prowadzi Referat Finansów i Budżetu oraz Referat Podatków i Opłat

6)      o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
ewidencję prowadzi Referat Inwestycyjny - stanowisko ds. planowania

7)      o zatrudnieniu
ewidencję pracowników Urzędu oraz pracownikow zatrudnionych w ramach robót publicznych i intrwencyjnych prowadzi Referat Organizacyjny