Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rejestry ogólnodostępne

 1. Uchwał Rady Miejskiej
  rejestry prowadzi Referat Organizacyjny
 2. Interpelacji i wniosków Radnych
  rejestry prowadzi Referat Organizacyjny
 3. Skarg i wniosków
  rejestry prowadzi Referat Organizacyjny
 4. Zarządzeń Burmistrza
  rejestry prowadzi Referat Organizacyjny
 5. Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  rejestry prowadzi Referat Organizacyjny
 6. Upoważnień i pełnomocnictw
  rejestry prowadzi Referat Organizacyjny
 7. Przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami
  rejestry prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 8. Wykazów nieruchomości komunalnych do sprzedaży, dzierżawy, najmu znajdujących się na terenie miasta i gminy
  rejestry prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 9. Psów uznanych za agresywne
  rejestry prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 10. Obiektów zabytkowych, parków, zieleńców, cmentarzy
  rejestry prowadzi Referat Inwestycji