Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Statut Gminy

Zmiana Statutu nr 6 - Uchwała Nr LI/544/2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2018 r. poz. 4918)

101 KBPobierz

Zmiana Statutu nr 5 - Uchwała Nr XXIX/295/2009 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 19, poz. 769)

19.5 KBPobierz

Zmiana Statutu nr 4 - Uchwała Nr V/46/2007 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 56, poz. 898)

52 KBPobierz

Zmiana Statutu nr 3 - Uchwała Nr XXII/260/2005 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 42, poz. 949)

58 KBPobierz

Zmiana Statutu nr 2 - Uchwała Nr XVIII/212/2004 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1713)

51 KBPobierz

Zmiana Statutu nr 1 - Uchwała Nr XIII/147/2004 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 26, poz. 478)

51 KBPobierz

Statut Gminy - Uchwała Nr IV/38/2003 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 37, poz. 565)

90 KBPobierz