Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

kadencja 2018-2023

 

 

1.    Gorgol Mariusz     - Przewodniczący Rady Miejskiej
2.    Niepelt Elżbieta     - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3.    Palicki Dariusz     - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


4.    Bartoszek Agnieszka
5.    Bugiel Magdalena
6.    Chołody Anetta
7.    Fornal Karolina
8.    Gąsienica Marzena
9.    Grosicka Joanna     - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
10.    Jadwiżyc Izabela
11.    Lis Irena
12.    Malarski Arkadiusz  - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
13.    Malinowski Artur     - Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

14.    Papierkiewicz Magdalena
15.    Sztyler Paweł          - Przewodniczący Komisji Rozwoju