Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Siedziba: 
Borne Sulinowo,
ul. Kruczkowskiego 5

Telefon:
(0 94) 37 331 21, (0 94) 37 32 900 fax. (094) 37 32 910

Prezes:
Piotr Kujawa

BIP Zakładu