Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z siedzibą w Karlinie

78-230 Karlino; ul. Koszalińska 96A

tel.(+ 48 94) 311 72 47;
fax.(+48 94) 311 71 16

www.parseta.org.pl
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

Gminy Związkowe


Członkowie Związku


 1. Miasto Kołobrzeg
  http://www.kolobrzeg.pl

 2. Miasto Białogard
  http://www.bialogard.info
 3. Miasto Szczecinek
  http://www.szczecinek.pl
 4. Miasto Świdwin
  http://www.swidwin.pl/
 5. Miasto i Gmina Barwice
  http://www.barwice.pl

 6. Miasto i Gmina Biały Bór
  http://www.bialybor.netbiz.pl/
 7. Miasto i Gmina Bobolice
  http://www.bobolice.pl

 8. Miasto i Gmina Borne Sulinowo
  http://www.bornesulinowo.pl/
 9. Miasto i Gmina Karlino
  http://www.karlino.home.pl

 10. Miasto i Gmina Połczyn Zdrój
  http://www.polczyn-zdroj.pl

 11. Gmina Białogard
  http://www.gmina-bialogard.pl
 12. Gmina Biesiekierz
  http://www.powiat.koszalin.pl/_biese.html
 13. Gmina Dygowo
  http://www.powiat.kolobrzeg.pl/powiat_gm/gminy/gm_dygowo.htm
 14. Gmina Grzmiąca
  http://www.grzmiaca.org.pl

 15. Gmina Gościno
  http://www.powiat.kolobrzeg.pl/powiat_gm/gminy/gm_goscino.htm

 16. Gmina Kołobrzeg
  http://www.gminakolobrzeg.com.pl/
 17. Gmina Rąbino
  http://bip.rabino.pl/
 18. Gmina Rymań
  http://www.ryman.pl/

 19. Gmina Siemyśl
  http://www.siemysl.pl

 20. Gmina Sławoborze
  http://www.slawoborze.pl
 21. Gmina Szczecinek
  http://www.szczecinekgmina.pl/

 22. Gmina Tychowo
  http://www.tychowo.pl
 23. Gmina Ustronie Morskie
  http://www.ustronie-morskie.pl

 24. Miasto i Gmina Czaplinek
  http://www.czaplinek.pl

Od początku swojej działalności (czerwiec 1992 r.) Związek zajmował się przygotowywaniem dokumentacji technicznych na zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty i rozwiązaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków finansowych na realizację swoich celów statutowych.

W 1993 r. Związek zlecił dla "Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel" w Warszawie opracowanie koncepcji pt. "Zabudowa hydroenergetyczna dorzecza Parsęty", która została zrealizowana w marcu 1994r.

W dniu 14 maja 1993 roku z inicjatywy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zostało założone koło terenowe Polskiego Klubu Ekologicznego Pomorza Zachodniego. Członkowie koła przeprowadzili szereg ekologicznych przedsięwzięć