Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Przyjęte depozyty

GMINA BORNE SULINOWO PRZYJĘŁA NA OKRES OD 30.12.2015R. DO 04.01.2016R. W DEPOZYT ŚRODKI PIENIĘŻNE W KWOCIE 450.000,00 ZŁ.

GMINA BORNE SULINOWO PRZYJĘŁA NA OKRES OD 28.12.2017R. DO 10.01.2018R. W DEPOZYT ŚRODKI PIENIĘŻNE W KWOCIE 300.000,00 ZŁ.