Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zmiana Załącznika Nr 6 w Informacji zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2010 rok

37 KBPobierz

Informacja zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2011 rok

116 KBPobierz

Informacje zgodnie z artykułem 14 punkt 2 ustawy o finansach publicznych.pdf

84 KBPobierz

Informacja zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2010 rok

79 KBPobierz