Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2012 rok

32 KBPobierz

Sprawozdanie z prac komisji do stwierdzenia aktualnych zasobów i stanu mienia komunalnego położonego w miejscowości Kłomino.pdf

544 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2008 rok.pdf

48 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2007 rok.pdf

156 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2006 rok Autor dokumentu.pdf

59 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2005 rok Autor dokumentu.pdf

63 KBPobierz