Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - rok 2010

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - rok 2010


Protokół Nr XL_10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 lutego 2010r.

Protokół Nr XLI_10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 marca 2010r.

Protokół Nr XLII_10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010r.

Protokół Nr XLIII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 9 czerwca 2010r.

Protokół Nr XIV/10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 czerwca 2010r.

Protokół Nr XLV/10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 8 lipca 2010r.

Protokół Nr XLVI /10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 24 września 2010r.

Protokół Nr XLVII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 września 2010r.

Protokół Nr XLVIII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 9 listopada 2010r.