Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie - kadencja 2010-2014

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie - kadencja 2010-2014


Protokół Nr I /10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010r.

Protokół Nr II /10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 6 grudnia 2010r.

Protokół Nr III /10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 22 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV /10 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 9 lutego 2011r.

Protokół Nr VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 23 lutego 2011r.

Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 marca 2011r.

Protokół Nr VIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 21 kwietnia 2011r.

Protokół Nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 25 maja 2011r.

Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 czerwca 2011r.

Protokół Nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011r.

Protokół Nr XII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 1 września 2011r.

Protokół Nr XIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 września 2011r.

Protokół Nr XIV/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 3 listopada 2011r.

Protokół Nr XV/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu16 grudnia 2011r.

Protokół Nr XVI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.

Protokół Nr XVII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 2 lutego 2012r.

Protokół Nr XVIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 lutego 2012r.

Protokół Nr XIX/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 8 marca 2012r.

Protokół Nr XX/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.

Protokół Nr XXI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 31 maja 2012r.

Protokół Nr XXII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.

Protokół Nr XXIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 31 lipca 2012r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 września 2012r.

Protokół Nr XXV/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr XXVI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 listopada 2012r.

Protokół Nr XXVII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 20 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXVIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 lutego 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 maja 2013r.

Protokół Nr XXXII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 czerwca 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 12 września 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXIV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 września 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 21 października 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXVI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 7 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXVII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 12 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXVIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XXXIX/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 16 stycznia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XL/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 13 lutego 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLI/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 marca 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 24 kwietnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLIII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 maja 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLIV/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 10 czerwca 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLV/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 23 czerwca 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLVI/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLVII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 11 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLVIII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 25 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Protokół Nr XLIX/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 października 2014 r.

Protokół Nr L/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 20 listopada 2014 r.