Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rok 2007

 • Zarządzenie Nr 1/2007
 • Zarządzenie Nr 2/2007
 • Zarządzenie Nr 3/2007
 • Zarządzenie Nr 4/2007
 • Zarządzenie Nr 5/2007
 • Zarządzenie Nr 6/2007
 • Zarządzenie Nr 7/2007
 • Zarządzenie Nr 8/2007
 • Zarządzenie Nr 9/2007
 • Zarządzenie Nr 10/2007
 • Zarządzenie Nr 11/2007
 • Zarządzenie Nr 12/2007
 • Zarządzenie Nr 13/2007
 • Zarządzenie Nr 14/2007
 • Zarządzenie Nr 15/2007
 • Zarządzenie Nr 16/2007
 • Zarządzenie Nr 17/2007
 • Zarządzenie Nr 18/2007
 • Zarządzenie Nr 19/2007
 • Zarządzenie Nr 20/2007
 • Zarządzenie Nr 21/2007
 • Zarządzenie Nr 22/2007
 • Zarządzenie Nr 23/2007
 • Zarządzenie Nr 24/2007
 •  Zarządzenie Nr 25/2007
 •  Zarządzenie Nr 26/2007
 • Zarządzenie Nr 27/2007
 • Zarządzenie Nr 28/2007
 • Zarządzenie Nr 29/2007
 • Zarządzenie Nr 30/2007
 • Zarządzenie Nr 31/2007
 • Zarządzenie Nr 32/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 33/2007
 • Zarządzenie Nr 34/2007
 • Zarządzenie Nr 35/2007
 • Zarządzenie Nr 36/2007
 • Zarządzenie Nr 37/2007
 • Zarządzenie Nr 38/2007
 • Zarządzenie Nr 39/2007
 • Zarządzenie Nr 40/2007
 • Zarządzenie Nr 41/2007
 • Zarządzenie Nr 42/2007
 • Zarządzenie Nr 43/2007
 • Zarządzenie Nr 44/2007
 • Zarządzenie Nr 45/2007
 • Zarządzenie Nr 46/2007
 • Zarządzenie Nr 47/2007
 • Zarządzenie Nr 48/2007
 • Zarządzenie Nr 49/2007
 • Zarządzenie Nr 50/2007
 • Zarządzenie Nr 51/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Załącznik Nr 4
 • Załącznik Nr 5
 • Załącznik Nr 6
 • Załącznik Nr 7
 • Załącznik Nr 8
 • Tabelartczne zestawienie należności za I półrocze 2007 roku
 • Załącznik Nr 9
 • Załącznik Nr 10
 • Załącznik Nr 11
 • Załącznik Nr 12
 • Załącznik Nr 13
 • Tabelaryczne zestawienie zobowiązań za I półrocze 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 52/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Tabele uzupełnijące dla szkół
 • Załącznik Nr 2
 • Załączniki Nr 3
 • Zarządzenie Nr 53/2007
 • Zarządzenie Nr 54/2007
 • Zarządzenie Nr 55/2007
 • Zarządzenie Nr 56/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 57/2007
 • Zarządzenie Nr 58/2007
 • Zarządzenie Nr 59/2007
 • Zarządzenie Nr 60/2007
 • Zarządzenie Nr 61/2007
 • Zarządzenie Nr 62 /2007
 • Zarządzenie Nr 63/2007
 • Zarządzenie Nr 64/2007
 • Zarządzenie Nr 65/2007
 • Zarządzenie Nr 66/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Zarządzenie Nr 67/2007
 • Zarządzenie Nr 68/2007
 • Zarządzenie Nr 69/2007
 • Zarządzenie Nr 70/2007
 • Zarządzenie Nr 71/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 72/2007
 • Zarządzenie Nr 73/2007
 • Zarządzenie Nr 74/2007
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
 • Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 75/2007
 • Załącznik Nr 1 i  2
 • Zarządzenie Nr 76/2007