Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

2008 rokKontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy.pdf

1.8 MBPobierz

Wystąpienie pokontrolne - NIK.pdf

565 KBPobierz

Protokół z kontroli NIK.pdf

3.9 MBPobierz

Kontrola I.pdf

1.3 MBPobierz

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

2.5 MBPobierz