Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zamierzenia władzy wykonawczej

Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego lata 2004-2013.pdf

39 KBPobierz

Studium kierunków i warunków zagospodarowania.pdf

1.4 MBPobierz

Strategia rozwoju miasta i gminy Borne Sulinowo na lata 2004-2019.pdf

405 KBPobierz