Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
Przyznanie mieszkania komunalnego


Wymagane dokumenty :
Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

Opłaty :
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Podanie rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Komisja Mieszkaniowa, która sporządza raz do roku listę przydziału mieszkań komunalnych, listę przydziału zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy. Umowy z lokatorami zawiera Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej).

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.733ze zm.).
2. Uchwała Nr XXVI/459/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Borne Sulinowo.