Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Borne Sulinowo na lata 2004-2007Załączniki część 2.pdf

66 KBPobierz

X Załączniki część 1.pdf

428 KBPobierz

IX Streszczenie.pdf

80 KBPobierz

VIII Finansowanie.pdf

126 KBPobierz

VII Realizacja.pdf

121 KBPobierz

VI Nakłady.pdf

145 KBPobierz

V Model.pdf

250 KBPobierz

IVa Cele i zadania gospodarki odpadami.pdf

144 KBPobierz

IV Polityka.pdf

179 KBPobierz

III Prognoza.pdf

95 KBPobierz

II Analiza.pdf

249 KBPobierz

I Wstęp.pdf

71 KBPobierz

Spis treści.pdf

64 KBPobierz

Tytuł.pdf

56 KBPobierz

Okładka.pdf

63 KBPobierz