Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Borne SulinowoZałączniki 4.pdf

42 KBPobierz

Załączniki 3.pdf

41 KBPobierz

Załączniki 2.pdf

61 KBPobierz

Załączniki 1.pdf

49 KBPobierz

VIII Bibliografia.pdf

93 KBPobierz

VII Realizacja programu część 1.pdf

782 BPobierz

VI Założenia systemu edukacyjno-informacyjnego.pdf

72 KBPobierz

Vb Harmonogram.pdf

128 KBPobierz

Va Polityka ochrony środowiska.pdf

221 KBPobierz

IV Analiza stanu.pdf

456 KBPobierz

III Infrastruktura.pdf

364 KBPobierz

II Ogólna charakterystyka.pdf

179 KBPobierz

I Wstęp.pdf

79 KBPobierz

Spis treści.pdf

78 KBPobierz

Okładka.pdf

59 KBPobierz