Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Borne SulinowoZałączniki 4.pdf

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 3.pdf

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 2.pdf

61 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 1.pdf

49 KBPobierzPodgląd pliku

VIII Bibliografia.pdf

93 KBPobierzPodgląd pliku

VII Realizacja programu część 1.pdf

782 BPobierzPodgląd pliku

VI Założenia systemu edukacyjno-informacyjnego.pdf

72 KBPobierzPodgląd pliku

Vb Harmonogram.pdf

128 KBPobierzPodgląd pliku

Va Polityka ochrony środowiska.pdf

221 KBPobierzPodgląd pliku

IV Analiza stanu.pdf

456 KBPobierzPodgląd pliku

III Infrastruktura.pdf

364 KBPobierzPodgląd pliku

II Ogólna charakterystyka.pdf

179 KBPobierzPodgląd pliku

I Wstęp.pdf

79 KBPobierzPodgląd pliku

Spis treści.pdf

78 KBPobierzPodgląd pliku

Okładka.pdf

59 KBPobierzPodgląd pliku