Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Redakcja biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Sekretarz

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-126, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: sekretarz@bornesulinowo.pl

Za modyfikację informacji odpowiadają:

Aneta Lisowska

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-151, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl

Lidia Ławrukajtis

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-152, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: ksiegowosc@bornesulinowo.pl

Krystyna Grendus

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-144, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: kadry@bornesulinowo.pl

Marta Sowa

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-139, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: organizacja@bornesulinowo.pl

Krzysztof Zając

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-155, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: drogi@bornesulinowo.pl

Bogdan Korpal

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-125, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: inwestycje@bornesulinowo.pl

Krzysztof Olkowski

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-153, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: planowanie@bornesulinowo.pl

Za administrację strony odpowiada:

Dariusz Mostowski

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,

al. Niepodległości 6,

tel. (094) 37-34-140, fax. (094) 37-34-133,

e-mail: informatyk@bornesulinowo.pl