Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Radny Tomasz Skowronek - Przewodniczący Rady Miejskiej

723 KBPobierz

Radny Tomasz Skowronek - Przewodniczący Rady Miejskiej

1.3 MBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

542 KBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

1.2 MBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

464 KBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

1.1 MBPobierz

Radny Zbigniew Adamczyk

680 KBPobierz

Radny Zbigniew Adamczyk

1.3 MBPobierz

Radny Krzysztof Eugeniusz Byk

561 KBPobierz

Radny Krzysztof Eugeniusz Byk

1.3 MBPobierz

Radny Ryszard Cywiński

553 KBPobierz

Radny Ryszard Cywiński

794 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła

547 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła

1.2 MBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic

541 KBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic

1.2 MBPobierz

Radny Mariusz Gorgol

547 KBPobierz

Radny Mariusz Gorgol

1.2 MBPobierz

Radna Halina Jakrzewska

563 KBPobierz

Radna Halina Jakrzewska

1.3 MBPobierz

Radna Grażyna Liliana Leśkiewicz Chochoł

591 KBPobierz

Radna Grażyna Liliana Leśkiewicz Chochoł

1.3 MBPobierz

Radny Zbigniew Maltański

534 KBPobierz

Radny Zbigniew Maltański

1.2 MBPobierz

Radny Dariusz Palicki

406 KBPobierz

Radny Dariusz Palicki

0.9 MBPobierz

Radny Henryk Sigiel

560 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel

1.3 MBPobierz

Radny Dariusz Skiba

556 KBPobierz
1.2 MBPobierz