Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pan Dobrowolski Marek

298 KBPobierz

Pani Chrzanowska Dorota

236 KBPobierz

Pani Komorowska Renata

94 KBPobierz

Pani Mrozicka Iwona

212 KBPobierz

Pani Płaszczyńska Stanisława

322 KBPobierz

Pan Tranbowicz Wiesław

309 KBPobierz

Pan Wojciechowski Jacek

321 KBPobierz

Pani Skwark Krystyna

348 KBPobierz

Pani Siniarska Mariola

303 KBPobierz

Pani Undrych - Matkowska Paulina

239 KBPobierz

Pani Kwinta Dominika

296 KBPobierz

Pan Wyszomirski Otton

284 KBPobierz