Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pani Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska- Burmistrz

1.0 MBPobierz

Pan Bogdan Korpal z-ca Burmistrza

1.5 MBPobierz

Pani Anna Gałązka - Sekretarz

0.9 MBPobierz

Pani Lidia Ławrukajtis - Skarbnik

1.4 MBPobierz

Pani Beata Mieczkowska

1.3 MBPobierz

Pani Nowicka Barbara

1.3 MBPobierz

Pani Osuch Zofia

1.4 MBPobierz

Pani Regina Beraś

1.3 MBPobierz

Pani Ewelina Susiak

1.4 MBPobierz