Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pan Dobrowolski Marek

1.4 MBPobierz

Pani Chrzanowska Dorota

1.0 MBPobierz

Pani Komorowska Renata

1.5 MBPobierz

Pani Mrozicka Iwona

1.0 MBPobierz

Pani Płaszczyńska Stanisława

1.4 MBPobierz

Pan Tranbowicz Wiesław

1.3 MBPobierz

Pan Wojciechowski Jacek

1.4 MBPobierz

Pani Skwark Krystyna

1.7 MBPobierz

Pani Siniarska Mariola

1.4 MBPobierz

Pani Undrych - Matkowska Paulina

861 KBPobierz

Pani Kwinta Dominika

1.3 MBPobierz

Pan Wyszomirski Otton

1.3 MBPobierz

Pan Wyszomirski Otton - korekta

2.2 MBPobierz