Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pan Dobrowolski Marek

381 KBPobierz

Pani Chrzanowska Dorota

239 KBPobierz

Pani Komorowska Renata

480 KBPobierz

Pani Mrozicka Iwona

457 KBPobierz

Pani Płaszczyńska Stanisława

509 KBPobierz

Pan Tranbowicz Wiesław

378 KBPobierz

Pan Wojciechowski Jacek

469 KBPobierz

Pani Skwark Krystyna

304 KBPobierz

Pani Siniarska Mariola

399 KBPobierz

Pani Undrych - Matkowska Paulina

304 KBPobierz

Pani Kwinta Dominika

370 KBPobierz

Pan Wyszomirski Otton

1.3 MBPobierz

Pan Stanisław Matysiak - I

1.5 MBPobierz

Pan Stanisław Matysiak -II

566 KBPobierz