Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pani Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska- Burmistrz

384 KBPobierz

Pan Bogdan Korpal z-ca Burmistrza

386 KBPobierz

Pani Anna Gałązka - Sekretarz

363 KBPobierz

Pani Lidia Ławrukajtis - Skarbnik

475 KBPobierz

Pani Beata Mieczkowska

465 KBPobierz

Pani Nowicka Barbara

463 KBPobierz

Pani Osuch Zofia

488 KBPobierz

Pani Regina Beraś

471 KBPobierz