Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Radny Tomasz Skowronek - Przewodniczący Rady Miejskiej

557 KBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

543 KBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

410 KBPobierz

Radny Zbigniew Adamczyk

508 KBPobierz

Radny Krzysztof Eugeniusz Byk

519 KBPobierz

Radny Ryszard Cywiński

529 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła

516 KBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic

524 KBPobierz

Radny Mariusz Gorgol

504 KBPobierz

Radna Halina Jakrzewska

513 KBPobierz

Radna Grażyna Liliana Leśkiewicz Chochoł

537 KBPobierz

Radny Zbigniew Maltański

509 KBPobierz

Radny Dariusz Palicki

351 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel

560 KBPobierz

Radny Dariusz Skiba

535 KBPobierz